Archive for september, 2008

The great gig in the sky

mandag, september 15th, 2008

For hunden da! Jeg har lige læst, at Richard Wright, der spillede keyboard i Pink Floyd, er død kun 65 år gammel.

Richard Wright vil næppe gå over i historien som nogen stor teknisk ekvilibrist på sit instrument, og hans afdæmpede og tilbageholdende natur gjorde, at man let overså både ham og hans betydning for orkestret. Men det til trods var hans piano- og keyboard-stil og ikke mindst hans stemme så integreret en del af Pink Floyds lyd, at det aldrig var blevet det samme band uden ham. Specielt kunne hans og David Gilmours stemmer nærmst smelte sammen og skabe en udefinerbar magi, der kunne få noget nær ethvert nummer til at gå op i en højere enhed. Af Richard Wrights fineste bidrag til Pink Floyd kataloget kan nævnes “Us and Them” og “The great gig in the sky”, begge fra “Dark side of the moon”. Det var Richard Wright, når han var allerbedst.

Undervejs måtte Wright dog lide den tort at blive fyret fra Pink Floyd. Under inspilningerne af “The Wall” gik bølgerne i orkesteret så højt, at Roger Waters insisterede på, at Wright skulle fyres. Det blev han, men han blev dog hyret som session-musiker til den efterfølgende turné. Da Roger Waters forlod Floyd kom Wright hurtigt ind i varmen igen, men på grund af nogle for udenforstående ugennemskuelige kontrakt-forhold, indtrådte han først rigtig i bandet igen i forbindelse med indspilningen af “The Division Bell”.

Men den 15. september 2008 blev det altså tid til “The great gig in the sky”.

Google Chrome EULA: “All your base are belong to us!”

onsdag, september 3rd, 2008

Jeg har aldrig været synderligt bekymret over at tage nye Google-værktøjer i brug. Men med den nyligt udgivne browser, Chrome, stiller det sig unægteligt anderledes. Hvis man læser i Chromes EULA (End User License Agreement), finder man følgende paragraffer:

11.1 Du beholder alle ophavsrettigheder og andre rettigheder, du allerede har til det indhold, du indgiver, sender eller viser på eller gennem Tjenesterne. Ved at indgive, sende eller vise indhold giver du på ubestemt tid Google uigenkaldelig, global, gratis og ikke-eksklusiv licens til at reproducere, tilpasse, modificere, oversætte, udgive, foretage offentlig udførelse, offentliggøre og distribuere ethvert Indhold, som du indgiver, sender eller viser på eller gennem Tjenesterne. Formålet med licensen er alene at sætte Google i stand til at vise, distribuere og promovere Tjenesterne og kan tilbagekaldes for visse Tjenester, jf. de Yderligere Vilkår for disse Tjenester. (min kursivering)

Og

11.4 Du bekræfter og garanterer over for Google, at du har de rettigheder, beføjelser og bemyndigelser, der er nødvendige for at tildele ovennævnte licens. (min kursivering)

Det er simpelt hen for vidtgående Google. 1) Hvis jeg publicerer materiale gennem Chrome, vil Google have hånd og halsret over mit værk. Jovist, jeg har stadig copyright på materialet, men Google har i realiteten tiltvunget sig en gratis licens til at bruge materialet fuldstændig, som de måtte have lyst, inklusive at modificere og udgive det. Det er ikke specielt sympatisk. 2) Desuden skal jeg garantere Google, at jeg har beføjelser til faktisk at tildele dem denne licens. Det kan jeg ikke garantere, da min arbejdsgiver har copyright på alt, hvad jeg skriver i min arbejdstid. Blandt andet derfor kan jeg ikke benytte Chrome. Så med mindre Google omformulerer EULA’en: Sorry Google, not in a million years! Det er en OM’er.

Update 4. sept. 2008: Google har hurtigt indset, at de har skidt i nælderne. Licensbetingelsernes paragraf 11 er nu ændret til kun at bestå af første sætning. Fint Google, så kan vi gå i gang med at teste Chrome!