Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Java not running with Mac OS 10.6

lørdag, februar 2nd, 2013

Yesterday my MacBook Pro would no longer let me log into my bank account (as well as many other web sites). In Denmark a lot of web services utilizes a central login service called “NemID” (translates to EasyID). This login procedure uses a Java applet (don’t get me started on design choices!!). And it turns out to be not-so-EasyID, when your browser (or computer) no longer runs Java. And this was exactly what happened – I could no longer run Java. Apple simply – and without warning – decided that Java was too big a risk and that I didn’t need it any longer (don’t get me started on how much I loath Apple (and Java for that matter) right now!). Well guess what, Apple, I do need it!!

So I did some googling and found this solution somewhere:

First of all – This fix does leave your computer vulnerable to certain Java exploits. Do not go ahead with this if you do not know what you’re doing. And Please make a backup of the file you’re editing!!!

And now lets get to the nitty-gritty: Open /System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Resources/XProtect.meta.plist in your favorite text editor – you need to do this with superuser roots permissions e.g.:

a. Open Terminal (Cmd+Space to open “Spotlight”-> Type “terminal+enter” to launch)

b. To open the Xprotect.meta.plist into TextEdit as root, enter:

sudo /Applications/TextEdit.app/Contents/MacOS/TextEdit /System/Library/CoreServices/CoreTypes.bundle/Contents/Resources/XProtect.meta.plist

You will be asked to enter your password – do as you’re told 🙂 The File should now open in TextEdit.

c. change the following values:

<key>JavaWebComponentVersionMinimum</key>
<string>1.6.0_37-b06-435</string>

to

<key>JavaWebComponentVersionMinimum</key>
<string>1.6.0_37-b06-434</string>

and

<key>MinimumPlugInBundleVersion</key>
<string>1.7.11.22</string>

to

<key>MinimumPlugInBundleVersion</key>
<string>1.7.11.21</string>

and last but not least, change

<key>LastModification</key>
<string>Thu, 31 Jan 2013 16:55:59 GMT</string>

to some date in the future. This will prevent the XProtect.meta.plist file from being updated until the date specified.

d. Now save (archive) the file and restart your browser and Voila! – Java applets should be able to launch again (you may need to reactivate by clicking “Inactive Plug-In” though)

Hope this helps, It sure helped me.

The great gig in the sky

mandag, september 15th, 2008

For hunden da! Jeg har lige læst, at Richard Wright, der spillede keyboard i Pink Floyd, er død kun 65 år gammel.

Richard Wright vil næppe gå over i historien som nogen stor teknisk ekvilibrist på sit instrument, og hans afdæmpede og tilbageholdende natur gjorde, at man let overså både ham og hans betydning for orkestret. Men det til trods var hans piano- og keyboard-stil og ikke mindst hans stemme så integreret en del af Pink Floyds lyd, at det aldrig var blevet det samme band uden ham. Specielt kunne hans og David Gilmours stemmer nærmst smelte sammen og skabe en udefinerbar magi, der kunne få noget nær ethvert nummer til at gå op i en højere enhed. Af Richard Wrights fineste bidrag til Pink Floyd kataloget kan nævnes “Us and Them” og “The great gig in the sky”, begge fra “Dark side of the moon”. Det var Richard Wright, når han var allerbedst.

Undervejs måtte Wright dog lide den tort at blive fyret fra Pink Floyd. Under inspilningerne af “The Wall” gik bølgerne i orkesteret så højt, at Roger Waters insisterede på, at Wright skulle fyres. Det blev han, men han blev dog hyret som session-musiker til den efterfølgende turné. Da Roger Waters forlod Floyd kom Wright hurtigt ind i varmen igen, men på grund af nogle for udenforstående ugennemskuelige kontrakt-forhold, indtrådte han først rigtig i bandet igen i forbindelse med indspilningen af “The Division Bell”.

Men den 15. september 2008 blev det altså tid til “The great gig in the sky”.